فاطمه الزهرا بستر ، هجوم به خانه وحی شور بسوزم برات*حمید رمی*- - -

میخوام با این اشکا مدینه بیام
میخوام که زیاد شه آتیش غمم
همه روضه‌هایی که خوندن برام
میخوام از زبون خودت بشنوَم
بگو چرا صورتت زخمه / چرا کبوده تنت مادر
کیا تو رو اذیت کردن/ بگو چجور زدنت مادر ۲
پهلوت زخمی ، بازوت زخمی
پلکات خونی ، ابروت زخمی
ای وای مادر ۴

 

میخوام بیشتر از این بسوزم برات
میخوام که بمیرم پای این عَلَم
برای یه بار روضه‌ی کوچه رو
میخوام از زبون خودت بشنوَم
چی شده توو کوچه‌ها مادر / چرا ردِ خونه رو دیوار
نکنه‌ تار می‌بینه ‌چشمات / دور شده ‌راه‌ خونه ‌انگار ۲
ای داد ای داد ، فریاد فریاد
گوشواره‌ت کو ، رو خاک افتاد
ای وای مادر ۴

 

دلم تنگه میخوام ببارم برات
میخوام تا دمِ خونه‌ی تو برم
همه ماجرای دیوار و درو
میخوام از زبون خودت بشنوَم
مگه گناه تو چی بوده؟ / بگو چرا هیزم آوُردن
تو پشت ‌در زمین‌افتادی / علی ‌رو ‌توو کوچه‌ها بُردن ۲
تا در افتاد ، مادر افتاد
مثل مادر ، حیدر افتاد
ای وای مادر ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]