دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه غرّش حق الاسد(حاج قاسم)محمدجواد صادقی

از بین گلها چیده ای تو سر سبد را
دیوانه! نشنیده گرفتی گوشزد را

دیگر مجال خواب آسوده نداری
بشنو ز ایران بانگ "الله الصمد" را

عین الاسد؛ نه، باز کن چشمان کورت
باید ببینی غرّش حق الاسد را

تابوت را تا می توانی کم نیاور
لطفا بیا بردار این صدها جسد را

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]