دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه علمدار سپاه(حاج قاسم)سید جواد میر صفی

حاشا به مرامت ای علمدار سپاه
گر از سر ما دست تو گردد کوتاه
عمری ست هوای قدس در سر داریم
برصفحه نوشت خون تو بسم الله...

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]