فاطمه الزهرا هجوم به خانه وحی نوحه شرمنده گشته حیدرمحسن حنیفی

"سربند نوحه"
ای که بود فرش رهت بال جبرئیل
نور چادرت / نور نیرین
به رشته ی چادر تو بسته ام دخیل
مادر حسن / مادر حسین
یاس به خون تپیده - ای سرو قد خمیده
صدیقه شهیده 2
مظلومه شهیده 4

 

به چارچوب در شود غربت تو قاب
خانه ی علی / میشود خراب
دست خدا بسته شده به دست طناب
خاک میخورد / تیغ بوتراب
گرچه که پشت آن در - جان داده ای تو مادر
اما میان کوچه - هستی تو یار حیدر
مظلومه شهیده 4

 

شرر زده کسی درِ آشیانه را   
چیده از جفا / یاس خانه را
روضه بخوان روضه ی آن تازیانه را
یا غلاف و آن / زخم شانه را
ریحانه ی پیمبر - در خانه گشته پرپر
گلبرگ او کبود و - شرمنده گشته حیدر
مظلومه شهیده 4

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]