دفاع مقدس مدافعان حرم دودمه عزیز کل ایران(حاج قاسم)داود قاضی

خداحافظ عزیز کل ایران
خداحافظ علمدار دلیران  
خداحافظ علمدار    خداحافظ علمدار

 

به خون تو قسم! بستیم پیمان
که ویران میکنیم آن کاخ شیطان
خداحافظ علمدار    خداحافظ علمدار

 

جدا شد از تنت دست تو سردار
همانند اباالفضلِ علمدار
خداحافظ علمدار    خداحافظ علمدار

 

نگه میدارم این بغض گلو را
برای #انتقام_سخت فردا
خداحافظ علمدار   خداحافظ علمدار

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]