دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه حاصل تربیت روح الله(حاج قاسم)محمد قاجار

این حاصل تربیت روح الله است
بیداریِ ما همیشه در دی ماه است

اوضاع شبیه جنگ احزاب شده
از واقعه پیداست؛ #کسی_در_راه_است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]