دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه خود مالک اشتر(حاج قاسم)اصغر چرمی

آيينه‌ی ذوالفقار حيدر بودی
همواره مطيع امر رهبر بودی

هر بار كه يک‌تنه زدی بر لشكر
انگار خود مالک اشتر بود

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]