دفاع مقدس مدافعان حرم زمزمه مثل ساقیِ کرببلا(حاج قاسم)مهدی نظری

سردار سر به دار - پاشو علم بزن
جلوی رهبرم - بازم قدم بزن
پاشو که رهبرم - خوش بود دلش به تو
پاشو که می گیرن - همه سراغتو
پهلوون / فدای اون غیرتت
فدای اون همتت
عالم و ریخته بهم / خبر شهادتت ۳
ای وای پریشونه دلم
ای وای چقد خونه دلم
ای وای دلم خونه دلم خونه دلم

 

می ترسیدن ازت - از دور تو رو زدن
از ترس چشم تو - نزدیک نیومدن
تو مثل ساقیِ - کرببلا شدی
به خاطر خاکت - ارباً اربا شدی
پهلوون / تو رو خرید فاطمه
زخماتو دید فاطمه
اون چادر خاکیشو / سرت کشید فاطمه ۳
ای وای چه غوغایی شده
ای وای چه بلوایی شده
ای وای چه غوغایی چه غوغایی شده

 

#حضرت_عباس علیه السلام

پاشیده شد حرم - درد می کنه سرم
خدای من برس - به داد خواهرم
این دستای کیه - که پیش راهمه
گمون کنم که این - دستای ماهمه
وای حرم / چه خاکی شد بر سرم
خون شده چشم ترم
این خبرو بشنوه / دق می کنه دخترم ۳
ای وای سپاه حرمو
ای وای پناه حرمو
ای وای دارم گم می کنم راه حرمو

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]