دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه دفتر عشق(حاج قاسم)اصغر چرمی

صفين شد و در صف دشمن جا نيست
سردار دلش بسته به اين دنيا نيست

با خون خودش نوشت در دفتر عشق
اى اهل جهان #سيد_على تنها نيست

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]