دفاع مقدس مدافعان حرم بدون نغمه ختم کار علمدارها(حاج قاسم)*سعید توفیقی*- - -

شهید عشقی و این گفته ام یقین باشد
یقین که عاقبت عاشقان چنین باشد

به سید الشهدا، به حسین پیوستی
کنون سر تو در آغوش شاه دین باشد

فتاد دست تو و صاحب دو بال شدی
به عرش پرزدی و پیکرت زمین باشد

قسم به رهبر بی دست های کرببلا
که دست منتقمانت در آستین باشد

در اقتدا به اباالفضل قطعه قطعه شدی
 که ختم کار علمدارها همین باشد

به دل اگرچه غم #قاسم_سلیمانی است
چه غم که بیشه پُر از شیرهای ایرانی است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]