حسین الشهید شهادت بدون نغمه پای علماحسان نرگسی

از کودکی می خواستم پای #علم باشم
پای علم،بی تابِ شعرِ محتشم باشم

از کودکی می خواستم روزی بیاید که
با زائرانِ اربعینت هم قدم باشم

ناکام خواهم بود اگر در اربعین تو
هرجای این دنیای فانی جز حرم باشم

از مادر سادات ممنونم که اذنم داد
سینه زن و گریه کن شاهِ کرم باشم

عمری ست ایران مرکزِ عشقِ به آل الله ست
این است راز اینکه می خواهم عجم باشم

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]