حسین الشهید شهادت بدون نغمه ضجه هاى مادرتاصغر چرمی

وقتى جدا مى كرد در مقتل سرت  را
من مى شنيدم ضجه هاى مادرت را

شد زير و رو قلبم كه پيش چشم مادر
بى رحم، برگرداند با پا پیکرت را

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]