علی السجاد شهادت نوحه اشک زين العابدينرضا تاجیک

يادگار روضه هاى كربلايم
بر سر سجاده سرگرم دعايم
مى شوم بعد حسين / دل پريشان و غمين
اى خدايا خون شده / اشک زين العابدين
يا حسين جان
غرق اشک و آه و دردم
من فراموشت نكردم ۲
يا حسين جان - يا حسين سالار زينب ۳

 

كى رود از خاطرم سنگ لب بام
كى رود از خاطرم غمنامه ى شام
خواهران من اسير / در ميان كوچه ها
مردمانى بد دهن / گرم سَبّ و ناسزا
وامصيبت
نيش هاى تازيانه
مى خورد بر روى شانه ۲
يا حسين جان - يا حسين سالار زينب ۳

 

زهر كينه مى برد صبر و قرارم
سر به روى خاک غربت مى گذارم
تشنه لب از سوز زهر / مانده بر لب جان من
گاه مى گويم حسين / گاه مى گويم حسن
فاطمه جان
مادرم زهرا كجايى
جان سپردم كى مى آيى؟ ۲
يا حسين جان - يا حسين سالار زينب ۳

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]