حسین الشهید گودال قتلگاه شور پاره پاره پیکرامیرحسین الفت

�� حرمت روضه‌های قتلگاه را حفظ کنید و این شعر در هر مجلسی خوانده نشود.

افتاده ته ، گودالی حسین
یارالی حسین ، یارالی حسین
زیر دست و پا ، پامالی حسین
یارالی حسین ، یارالی حسین
عریان پیکر تو رو زمینه
زهرا داره میزنه به سینه
زینب میگه رو سوی مدینه
هذا حسین
این صید دست و پا زده در خون
هذا حسین
این کشته فتاده به هامون
هذا حسین
زخم از ستاره بر تنش افزون

 

افتادی تو از ، صدر زین حسین
ای خونین حسین ، ای خونین حسین
سینه ات زیر پاش ، شد سنگین حسین
ای خونین حسین ، ای خونین حسین
با چکمه نشست به روی سینه
زهرا مادرت داره میبینه
زینب میگه رو سوی مدینه
هذا حسین
این کشته مقطع الاعضا
هذا حسین
این رفته سر به نیزه اعدا
هذا حسین
این مانده بر زمین تن تنها

 

هر کس اومدش ، با یک حربه زد
یکی با عصا ، یکی با لگد
با خنجر دواز،ده تا ضربه زد
ملعون ازل ، ملعون ابد
داره ضجّه میزنه سکینه
ای کاش دخترت تو رو نبینه
زینب میگه رو سوی مدینه
هذا حسین
این یوسف فتاده به چنگال
هذا حسین
این زخمی فتاده به گودال
هذا حسین
این پاره پاره پیکر پامال

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]