قمر بنی هاشم شهادت واحد علمدار حرمحسین نوری

پاشو علمدار حرم - اشکای چشممو ببین
نیروی لشکرم پاشو - روی منو نزن زمین
پاشو نذار شهید بشه - حرف دل ام البنین
نذار که دست بچه هام - بسته با یک طناب بشه
نذار برای دخترم - دلم پر اضطراب بشه
آخه میترسم بعد از این - حرف کنیزی باب بشه
داداش  تویی اجابت / دعای زینب
پاشو نذار بلند بشه / صدای زینب
خدا خودش به خیرکنه / برای زینب
پاشو ببین توو علقه
دورم پر از نامحرمه
پاشو علمدار حرم ۲

 

تموم دنیا بعد تو - جلوی چشمم تار شده
دور و برت توو علقمه - شبیه نیزه زار شده
غرور من با رفتنت - دیگه جریحه دار شده
حرمت نمیشه سرشون‌ - این از خدا بی خبرا
افتاده سمت خیمه ها - نگاه شمر بی حیا
رحمی بکن‌ عباس من - به التماس بچه ها
گریه ی خواهرت داره / شنیده میشه
میون سینه ها نفس / بریده میشه
بعد تو چادرا به خون / کشیده میشه
میباره اشک حسرتم
بلند شو ای با غیرتم
پاشو علمدار حرم ۲

 

تو خاک و خون کشیدنت - دنیا خراب شد رو سرم
نفس نفس نفس نزن - همنفسم برادرم
بازو نزن روی زمین - جلوی چشم مادرم
داغ مدینه تازه شد - بدجوری ریختن رو سرت
حتی یه جای سالمم - نمونده روی پیکرت
مقطع الاعضا شدی - خونی شده چشم ترت
داره میباره آسمون / از گریه ی  من
چی به سرت آورده این / عمود آهن
چقد بلا سرت اومد / از دست دشمن
با هر چی داشتن زدنت
سخته برام‌ شناختنت
پاشو علمدار حرم ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]