قمر بنی هاشم شهادت نوحه مانده چشم انتظارتحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

گر چه آمد کنارت / مادرم از مدینه
مانده چشم انتظارت / دختر من سکینه
تنت روی خاک - دو دستت جدا
شده فرق تو - چو حیدر دو تا
زدی عاقبت - تو من را صدا - أخا
(أخا اباالفضل۳ أخا) ۲

 

ماه من رفت و بر من / بسته شد راه چاره
میروم خیمه اما / میبرم مشک پاره
علمدار من - فتادی ز پا
ببین دشمنم - شده بی حیا
که بی تو رود - سوی خیمه ها - أخا
(أخا اباالفضل۳ أخا) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]