علی اکبر شهادت نوحه ای حیدر منحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

ای اذان گوی خیمه / از پدر رومگردان
میروی جان بابا / سوی میدان خرامان
بمان در برم - جوان حرم
رود اشک غم - ز چشم ترم
نظر کن بر این - دل مضطرم - علی
(علی اکبر۳ علی) ۲

 

با شکوه و صلابت / رفتی ای حیدر من
میوه قلب بابا / شبه پیغمبر من
شده سوره ی - تنت آیه ها
به جسمت اثر - ز سرنیزه ها
نهادم تنت - به روی عبا - علی
(علی اکبر۳ علی) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]