علی اصغر شهادت نوحه رضیعُ الحسینحسین خدایاری

یاد جد تو داغی / بر دل تو گذارد
جای اشک از دو چشمت / روز و شب خون ببارد
فدای دلت - که شد بی شکیب
بخوان روضه ی - امام غریب
ز قتلگه و - ز شیب الخضیب - حسین
(عزیز زهرا ۳ حسین) ۲

 

روی دستم دهد جان / غنچه ام گشته پرپر
ای خدا طفل من شد / حاجی حج اکبر
در آغوش من - مزن دست و پا
نهان کردمت - به زیر عبا
چگونه روم - سوی خیمه ها - علی
(لالایی اصغر۳ علی) ۲

 

تر شده از سه شعبه / خشکی حنجر تو
اینچنین گر ببیند / جان دهد مادر تو
هنوز از عطش - لبت مانده باز
به آب فرات - نداری نیاز
رضیعُ الحسین - شدی سرفراز - علی
(لالایی اصغر۳ علی) ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]