قاسم بن الحسن شهادت واحد صدام کن عموجونمحمد بیابانی

می‌پیچه توو گوشم صدایی
نمیدونم اما کجایی
صدات غرق درده ، خدایی نکرده
نبینم زیر دست و پایی
ببین نوجوونم ، دیگه ناتوونم
برام سخته درد جدایی
عزیز حسن / عزیز حسین
ببین که داره اشک می‌ریزه حسین
برام مشکله / که پیدات کنم
زیر سم اسبا تماشات کنم
بلند شو دلم رو نسوزون
زمینم نزن بین میدون
دوباره صدام کن عموجون
عمو جانم 4

 

بگو با منه پیر و خسته
حنا کی به موی تو بسته
دلم مثل ابروت ، دلم مثل بازوت
دلم مثل پهلوت شکسته
پر از خونه لبهات ، بریده‌س نفسهات
رو سینه ت عمو کی نشسته
بلند شو ببین / شکسته جبین
کشیده میشه پات به روی زمین
بلند شو ببین / چه رعنا شدی
توو چند لحظه هم قد سقا شدی
چه بغضی گلوتو گرفته
کی با پنجه موتو گرفته
سم اسبا بوتو گرفته
عمو جانم 4

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]