قاسم بن الحسن شهادت نوحه دست گلچینبهمن عظیمی

می چکد اشک چشمم به دامان
اذن میدان بده ای عمو جان
بردم از بابای خود ارث شهامت
تشنه ام من تشنه ی جام شهادت
ای وای / قاسمت قربان درد و غصه هایت
ای وای / آبرویم را بخر نزد خدایت
ای وای / تا کنم جانم فدایت ۲
ای عمو جانم ثارالله ۲

 

دست گلچین ببین پرپرم کرد
سنگ و نیزه چه با پیکرم کرد
شد یکی با خاک صحرا این تن من
قد کشیدم زیر سم اسب دشمن
ای وای / حاجت قلبی من آخر روا شد
ای وای / پیکر من طعمه ی سرنیزه ها شد
ای وای / تازه دامادت فدا شد ۲
ای عمو جانم ثارالله ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]