قاسم بن الحسن شهادت نوحه زنده کنم یاد جملرضا تاجیک

ربّنا - ثَبِّت اقدامَنا - بِحُبِّ خون خدا - سلطان کربلا ۲
یاحسین
نامت آرامشم
ای اوج خواهشم
دست از تو ، نمی کشم
حبیبَنا ثارالله ۳

 

قاسمم - گل پسر شاه دین - کریم مسندنشین - معز المومنین ۲
قاسمم
روح خیر العمل
سردار بی بدل
زنده کنم ، یاد جمل
حبیبَنا ثارالله ۳

 

بی زره - زدم به بزم بلا - شبیه ماه غدیر - حضرت شیر خدا ۲
جنگ من
از همه زیباتر است
مثل شه صفدر است
شبیه فتح خیبر است
حبیبَنا ثارالله ۳

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]