حسین الشهید عاشقانه شبهای زیارتی ، زیارت ، شهادت زمینه امام رضا ازت ممنونم- - -

پیش زمینه

امام رضا ازت ممنونم
گدای خونتون میمونم
سفارش شما این بوده ‌
که روضه حسین میخونم
آه ۳ یابن الشبیب
آه ۳ فابک للحسین
یا مُقطعَ الاعضا حسین / یا حسین ۲
یا سَیدَالشهدا حسین / یا حسین ۲
 

حجت بحرالعلومی

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]