قاسم بن الحسن شهادت واحد به به چه شاخ شمشادىعلی صالحی

 

به به چه شاخ شمشادى
به به چه تازه دامادى
نيزه شده ساقدوش تو
زير سُم اسب افتادى
توو اضطرابن / حرم همه بى تابن
اينجا دارن نعل / به جاى قند مى سابن
عبايى - نمونده - تو رو بيارم
بايد اين - تنو رو - دوشم بذارم
براى - عروست - جواب ندارم
پراتو كندن / دارن مى خندن ۲

 

سنگ صورتت رو بوسيده
خونت تو صحرا پيچيده
روى تو از بس راه رفتن
موهات روى خاک چسبيده
اى كاش بميرم / به خيمه ها كه ميرم
سينه به سينه / تو رو بغل مى گيرم
نفسهات - بريده - بريده ميشه
صدات كه - به سختى - شنيده ميشه
پاهات هم - رو خاكا - كشيده ميشه
باباتو ديدى / چه قد كشيدى ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]