حسین الشهید شام غریبان زمزمه زينب توو گودالعلی صالحی

شام غريبان / آخر رنج و درده
زينب توو گودال / دنبال چى مى گرده
شهيدى كه پيرن نداره
جا واسه بوسيدن نداره
اصلاً شناسايى نميشه
كسى كه سر به تن نداره ۲
زير شمشيراست - پشت نيزه هاست
بوى گل مياد - پس خودش كجاست
اى حسين من ۴

 

شام غريبان / اول درد و رنجه
تازه از امشب / شروع ميشه شكنجه
رخت و لباس پاره پاره
گوشواره توو دست سواره
كعب نى و سيلى و شلاق
آب و نون يه مشت آواره ۲
اين اسارته - پُر جسارته
درد اين حرم - درد غارته
اى حسين من ۴