حسین الشهید وداع زمزمه زينب الوداععلی صالحی

اُخىَّ زينب / چشات يه كاسه خونه
منو حلال كن / وقت جدائيمونه
آئينه دار مادر من
خدا نگهدار خواهر من
ممنونتم كه دارى با اشک
آب مى ريزى پشت سر من ۲
قربون چشات - جون من فدات
ياد كن از حسين - توو نماز شبات
زينب الوداع ۴

 

دلتنگم امروز / خيلى براى مادر
زير گلومو / ببوس به جاى مادر
كاش نمى ديدم گريه هاتو
ميرم دلم مى مونه با تو
نمونده هيچ يارى برا من
سه ساله دخترم براتو ۲
كربلا تا شام - بين ازدحام
تو رو ناقه ها - من رو نى ميام
زينب الوداع ۴