طفلان زینب شهادت زمزمه نگو غريبىعلی صالحی

نگو غريبى / هنوز كه خواهرت هست
راهارو بستى / قسم به مادرت هست
حالا كه نوبتى رسيده
انگارى آسمون طپيده
هر جاى دنيارو بگردى
هديهَ رو هيچ كى پس نميده ۲
همصداى من - اى دعاى من
نذر بچه هات - بچه هاى من
اى حسين من ۴

 

رو حرف زينب / چى شده نه ميارى
دورت بگردم / مگه دوسَم ندارى
امّ وهب امّ شهيد شه
نجمه هم اينجا روسفيد شه
انگار فقط بايد توو اين دشت
خواهر اميدش نااميد شه ۲
صاحب حرم - يا اباالكرم
يا اينا ميرن - يا خودم ميرم
اى حسين من ۴