حسین الشهید ورود به کربلا زمزمه يه كاروان دل اومدعلی صالحی

آخر راهه / يه كاروان دل اومد
حاجى صحرا / منزل به منزل اومد
اونكه دل خدا رو برده
دل به خطر اگه سپرده
از همه چى گذشته يعنى
اهل و عيالشم آورده ۲
كربلا سلام - نينوا سلام
اومده حسين - قتلگا سلام
اى حسين من ۴

 

چه بچه هايى / نجيب و با وقارن
اول خدا و / بعدم عمو رو دارن
عمو كه خيلى خيلى ماهه
وجودش عين سرپناهه
به فكر اون مسافريه
كه كلّ عمرشو تو راهه ۲
اى گل رباب - آسوده بخواب
هر موقع بخواى - من ميارم آب
اى حسين من ۴