حجت المهدی فراق و وصال زمزمه عرفه اومد و بازرضا تاجیک

آقا كجايى
دلم برات گرفته / ببين اسير دردم
بگو آقا تا كى من / دنبال تو بگردم
يقين دارم ميون / بهشت عالمينى
يا حرم اباالفضل / يا حرم حسينى
اين شده ذكر زائرا - آقا بيا آقا بيا
به حق شاه كربلا - آقا بيا آقا بيا
به حق ساقى وفا - آقا بيا آقا بيا

 

آقا كجايى
تا كه به دست بيارم / بازم دل شما رو
ميارم آقا اسم / بى دست كربلا رو
با ذكر يا اباالفضل / چشمات هميشه درياس
تا كه بياى مى خونم / من روضه هاى عباس
اى آبروى عالمين - آقا ابوفاضل مدد
اى ماه بين الحرمين - آقا ابوفاضل مدد
يا كاشف الكرب الحسين - آقا ابوفاضل مدد

 

دوباره بازم
از حرم حسينى / رايحه ى غم اومد
عرفه اومد و باز / بوى محرم اومد
بارونيه چشامون / يه كاروان توو راهه
ديگه مسير ارباب / به سمت قتلگاهه
حسين با خواهرش مياد - اى واى حسين اى واى حسين
صداى مادرش مياد - اى واى حسين اى واى حسين
با على اصغرش مياد - اى واى حسين اى واى حسين