جعفر الصادق شهادت نوحه ، زمینه با ذكر يا صادق مدداصغر چرمی

گرچه نالایقم ، وليكن عاشقم
شيعه ى مذهب ، حضرت صادقم
بين حسينيه ى دل / روضه شو بر پا می‌کنم
با ذكر يا صادق مدد / چشمامو دريا مى كنم
واى از - دل شكستش
واى از - چشاى خستش
واى از - اين همه غربت
واى از دو دست بستش
غريب آقا - غريب آقا ۴

 

پسر فاطمه ، سرور ما همه
هر چى برا غمش ، گريه كنيم كمه
زنده شده خاطره ى / روضه هاى ابوتراب
از اون روزى كه بسته شد / دست آقامون با طناب
واى از - بى حرمتى ها
از بى - مروتى ها
واى از - دل امام و
واى از بى غيرتى ها
غريب آقا - غريب آقا ۴

 

نمى شه باورم ، باز آتيش و حرم
افتادم اونجايى ، كه افتاد مادرم
نمک نپاش باز دوباره / زخم غم مدينه رو
نكش توو كوچه ها بازم / مادر خسته سينه رو
واى از - نفس بريدن
از رو - آتیش دويدن
با دنده ى شكسته
آروم نفس كشيدن
غريب آقا - غريب آقا ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]