علی السجاد ولادت بدون نغمه خط به خطِ صحیفهمرضیه عاطفی

عرفان به کلام آمده و بندهٔ توست
قرآن و قنوت و قبله شرمندهٔ توست

ازخط به خطِ صحیفه ات فهمیدم
سجّاد شدن فقط برازندهٔ توست!

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]