اجتماعی - سیاسی ، امام و رهبری - - -بدون نغمه رونقِ تولیدمرضیه عاطفی

به عشقت غرق در امید هستیم
پُر از شوق پیامِ عید هستیم

بروی چشم! بیش از پیش امسال
به فکر «رونقِ تولید» هستیم!

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]