علی اصغر ولادت بدون نغمه پای گهواره ربابرضا قاسمی

امروز نشسته پای گهواره رباب
بوسیدنِ نوگلش شده کار رباب

شش ماه، دوام دارد این خوشبختی
وای از غمِ عاشورا؛ بیچاره رباب ...

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]