فاطمه الزهرا شهادت شور مادرو كشتندرضا تاجیک

نامردما / وسط كوچه ها
با تازيونه مادرو كشتند
مقتل نوشت / به خدا توو بهشت
آروم جون حيدرو كشتند
"مادرم رو كشتند"
روزم شد سياه
مى سوزم از اينکه - بودى بى گناه
زود پژمردى و
از يک نانجيب - سيلى خوردى و ...
اون نامرد پست
جورى زد تو رو - گوشواره ات شكست
مادرم یا زهرا ۴

 

آتيش زدن / خونه ى حيدرو
مادر مى گفت كه معجر من سوخت
ناله مى زد / توى خونه حسن
بابا كجايى مادر من سوخت
"مادرم رو كشتند"
ديده تر شديم
اى خاكم به سر - بى مادر شديم
شد نقش زمين
پس فضه كجاست - شد سقط جنين
از اين غم امون
اى واى مادرم - شد غرق به خون
مادرم یا زهرا ۴

 

توو كوچه ها / يه نفر هم نگفت
زن كه زدن نداره خدايا
ضرب غلاف / يا كه اون ميخ در
چى بوده قاتل جون زهرا ؟
"مادرم رو كشتند"
مى زد حرف بد
با بغض على - هى مى زد لگد
بس كن بى حيا
ناموس خدا - زير دست و پا
مادرم یا زهرا ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]