فاطمه الزهرا کوچه بدون نغمه بانوی‌ مدینه‌اصغر چرمی

جنت ‌اثر‌خاک ‌کف ‌پای‌ شماست
پیدایش ‌نه‌ فلک ‌به ‌امضای‌ شماست‌

برخیز ‌که ‌خاک ‌کوچه ‌در ‌شأن ‌تو ‌نیست
بانوی‌ مدینه‌! عرشِ ‌حق ‌جای ‌شماست

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]