فاطمه الزهرا پس از شهادت زمینه هم ارض و هم سماواتعبدالله باقری

مثل من و بچه هات ، هم ارض و هم سماوات
سیا پوشه برای ختمت
تا سر قبرت میام ، خرمای نخلستونام
ببین شده خرمای ختمت ۲
امروز توو خونه /هوات و کردم / دیدم که نیستی
خواستم دوباره / دورت بگردم / دیدم که نیستی
خواستم بازم عشق / به پات بریزم / دیدم که نیستی
خواستم توو خونه / بگم: عزیزم...!/ دیدم که نیستی

 

خالیه جات توو خونه ، رفتی توو این زمونه
هیچ کی با من اهل وفا نیست
طعنه ی کوچه بازار ، یتیمای عزادار
درد علی یکی دو تا نیست ۲
توو کوچه قنفذ /من و میبینه/ بلند میخنده
توو خونه زینب / چادر خاکی/ به سر میبنده
توو کوچه هیچی/ زخم زبون / دشمن نمیشه
توو خونه هیچ کس / حریف اشکه / حسن نمیشه

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]