فاطمه الزهرا پس از شهادت زمینه شفا گرفت مریضمعبدالله باقری

 شفا گرفت مریضم ، رو گُلم آب میریزم
امشب دیگه راحت میخوابه
شب سیاهه دنیاس ، وقت عروج زهراس
حیدر دیگه خونه خرابه ۲
صبورم اما / امشب دل من / آروم نمیشه
آشوبم آشوب / چون کار غسلش/ تموم نمیشه
پهلوش شکسته/پرش شکسته/ابروش شکسته
قلبش شکسته/سرش شکسته/ بازوش شکسته

 

دستم به کار نمیره ، صبح داره میشه دیره
وقتْ کمه واسه سوگواری
حالا توو این گیر و دار ، لج کرده با من انگار
خون لخته ی یه زخم کاری ۲
این مرد تنها / با این همه غم/ چه جور بسازه
هی آب غسل و/ هی آب غسل و/ هی خون تازه
زخماش و با اشک/شمردم امشب/چندین و چندبار
تموم زخماش/ یک طرف امّا/ امون ز مسمار

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]