اجتماعی - سیاسی ، فاطمه الزهرا شهادت واحد نوکریت از خدامهرضا رسولی

لطف تو مستدامه - نوکریت از خدامه
شکرلله که اسم شما - رو لبامه
نداری تو مثل و نظیر و شبیه
نظر کن به ما با نگاه ملیح
بسازیم براتون یه روزی ضریح
یازهرا یازهرا مدد فاطمه ۳

 

سوره ی قدر و کوثر - کاشف الکرب حیدر
توی محشر امیدم فقط - تویی مادر
نگاه ملیحت به درده علاج
توو محشر به لطفت دارم احتیاج
میای و میدی جود و رحمت رواج
یازهرا یازهرا مدد فاطمه ۳

 

ذکرت عین ثوابه - دوری از تو عذابه
روضه هات باعث موندن - انقلابه
تویی کوثر و قدر و یاسین و نور
با تو میکنیم از بلیات عبور
میشه انقلاب متصل به ظهور
بیا یابن الزهرا بیا العجل ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]