حجت المهدی فراق و وصال بدون نغمه روضهٔ مادرمرضیه عاطفی

نگاهم خیره بر شالِ سیاهت
فدای اشک ِ جاری از نگاهت

نشستی روضهٔ مادر گرفتی
تک و تنها میانِ خیمه گاهت!

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]