فاطمه الزهرا بستر ، کوچه ، هجوم به خانه وحی زمینه مادرم زهراعلیرضا خاکساری

پشت در افتاده
به خطر افتاده
از کمر افتاده
مادرم زهرا ۲
بدنش آزرده ست
ضرب سنگین خورده ست
صورتش خون مرده ست
 مادرم زهرا ۲
زخمای دل منو نمک زدن
غرور جوونیمو محک زدن
پیش روم مادرمو کتک زدن
هُتکَ واللهِ حجاب الله ۳
وا اماه ۲

 

سوت و کوره خونه
خواهرم حیرونه
بسترش پر خونه
مادرم زهرا ۲
مثل گل پرپر شد
سرفه هاش بدتر شد
چقدر لاغر شد
مادرم زهرا ۲
میدونم روضه های خصوصی رو  
میخونم مصیبت ناموسی رو
من دیدم گوشواره عروسی رو
هُتکَ واللهِ حجاب الله ۳
وا اماه ۲

 

چشم کم سو داره
دست به پهلو داره
درد بازو داره
مادرم زهرا ۲
غرق در اندوهه
تصویرش بی روحه
سینشم مجروحه
مادرم زهرا ۲
کاش میشد که فتنه ای علم نشه
بی حیا مزاحم حرم نشه
تا که دست مادرم قلم نشه
هُتکَ واللهِ حجاب الله ۳
وا اماه ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]