فاطمه الزهرا کوچه زمینه مديونِ دعایِ مادرمرضا پوراکرمی

دوباره راهیِ روضه ها میشم
من كه مديونِ دعایِ مادرم
آرزوم اينه همون نوكرى شم
كه يه روز صدام کنی ای پسرم ۲
از این حال و روزم / میدونی که خستم
 به چادر سیاهت / دخیلم رو بستم
اشکِ چشام دیگه امونم نمیده
نوکرت از هر کی به جز تو بریده
بدم ولی همیشه خیرت رسیده
اغیثینی یا - فاطمة الزهرا ۳

 

سر درِ کوچه یه پرچم میزنم
شبا اینجا مجلسِ عزا بپاس
روضه هایِ خونگیِ مادرم
پره از سادگی و عطرِ خداس ۲
من از روزِ اول / غلامِ تو هستم
به چادر سیاهت / دخیلم رو بستم
بیا و روسیاهیمو به روم نیار
قدمتو به رویِ چشمِ من بذار
بذا منم فدات بشم آخره کار
اغیثینی یا - فاطمة الزهرا ۳

 

تا برام روضه یِ کوچه میخونن
داغت آتیش میزنه به جونِ من
چجوری کنار بیام با این سوال
چل تا نامرد بودن و فقط یه زن؟ ۲
تو رو دستِ بسته / نظر کن به دستم
به چادر سیاهت / دخیلم رو بستم
 می سوزونه دلم رو آتیشِ غمت
جوونیمو میدم به پایِ ماتمت
دق میکنم آخر برا قدِ خمت
اغیثینی یا - فاطمة الزهرا ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]