فاطمه الزهرا شهادت شور مادر منیمیلاد قبایی

مادر منی
مادر من و پدر و مادر منی
ام ابی، مادر پيغمبر منی
ذكر اول و كلام آخر منی
مادر منی
تويی كه فقط اميد محشر منی
میگم از ته دلم تو دلبر منی
آرزومه بهم بگی نوكر منی
دنيا با تو رويامه / عشق تو محيامه
وقتی حيدر آقامه
مادر من كنيزت - پدر من غلامت
به حسينت قسم كه - تو رو خيلی ميخوامت
" مادر من يا زهرا " ۴

 

نوكر توام
نوكر تو و پدر و مادر توام
يا بهتر بگم نوكر نوكر توام
از وقتی كه يادمه پامنبر توام
نوكر توام
با دعای تو شيعه ی حيدر توام
سينه زن روضه های دختر توام
اگه تو مادرمی، من پسر توام
وقتی زير بارونم / اسمت رو ميخونم
از عشق تو ديوونم
توو شب بی قراريم - راهی هياتم كن
يه شب جمعه مادر - مدينه دعوتم كن
" مادر من يا زهرا " ۴

 

مادر حسين
ای همه دار و ندار نوكر حسين
ذكر روی سربندِ آب آور حسين
آبرومو از تو دارم محضر حسين
مادر حسين
يه دعا كن من و صدقه سر حسين
كه دل بی قرارمو بخره حسين
فاطميه منو حرم ببره حسين
توو اين شبها غم ميخوام / اشک نم نم ميخوام
از آقام حرم ميخوام
با دعای مادرم - ابوفاضل سرشتم
به اباالفضل مينازم - خاک پاشه بهشتم
" يا حسين يا اباالفضل " ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]