فاطمه الزهرا کوچه بدون نغمه شهید کوچه و دیوارِ مادر*حسین نجفی*- - -

هر صبح و ظهر و شام عزادار مادری
تنها تویی که محرم اسرار مادری

دیگر تمام موی سر تو شده سفید
در کوچه ها هنوز تو غمخوار مادری

از داغ فاطمه جگرت تیر می کشد
آقا شهید کوچه و دیوارِ مادری

هرگز نگفته ای به کسی شرح ماجرا
لکنت زبان گرفتی و تب دار مادری

هم جان احمد هستی و جانان مرتضی
تو دومین امامی و دلدار مادری

زهرا حرم نداشت، تو هم بی حرم شدی
از کودکی همیشه هوادار مادری

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]