فاطمه الزهرا شهادت ، بستر زمینه ميلرزه دستاتسیدهاشم ساعی

آروم جونم - بانوى خونم
بی تو چه جوری - زنده بمونم
ميباره خون ديده از چشِ ، حیدر
ميبينی التماس و خواهشِ ، حيدر
نرو نذار اسير غم بشه (حيدر) ٢
نرو كه زندگيمو / داری ز هم ميپاشى
همه اميدم اينه / يه بارِ ديگه پاشى
ياس پرپرم ( زهرا )٣
يار و ياورم ( زهرا ) ٣

 

ميلرزه دستات - ميلرزه زانوم
قلبم نميشه - يک لحظه آروم
ميبينى شرم روى حيدرو ، زهرا
امانت پيمبرم نرو، زهرا
چی بدم جواب پيمبرو (زهرا) ٢
تو رو زدن توو كوچه / غرورمو شكستن
الهى جاى دستام / چش منو ميبستن
ياس پرپرم ( زهرا )٣
يار و ياورم ( زهرا )٣

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]