فاطمه معصومه ولادت بدون نغمه از گلاب نابِ قمصر نیست*عاطفی*- - -

عطر خوشبویی که در سر تا سرِ ایران گم است
از گلاب نابِ قمصر نیست! از شهر قم است

مهربانویی که با لبخند مهمان می کند
باز دل راهی شد و اینبار بارِ چندم است

می نشیند پای حرفِ زائران خسته دل
فکر و ذکرش غصه های بیشمار مردم است

در حریمش می شود همسایهٔ خوب خدا
هر کسی که راه را گم کرده و سردرگم است

در مسیرِ چادرش خورشید زانو می زند
بسکه محجوب است و ماهِ آسمانِ هفتم است

از ضریحش گریه می بارد! نه اینکه معجزه ست
روضهٔ داغ برادر در رواق هشتم است

صحنِ آیینه یقیناً بعدِ ایوانِ نجف
در مقامِ دلربایی در مقامِ دوم است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]