محمد المصطفی ولادت بدون نغمه مَهبطَ ٱلوحی*عاطفی*- - -

اگر چه خاتم اما شد سرآمد
به حُسن خلق مشهور و زبانزد

بخوان در وصف حالش «مَهبطَ ٱلوحی»
رسولِ «معدِن ٱلرَّحمه» محمد(ص)!

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]