حسن العسکری شهادت زمینه غریب سامرا*صادق اویسی*- - -

توو دلم یه ارادته، حسرت یه زیارته، غصه ای که یه عادته، برامون
توو غم و توو عزای تو، دل شده سامرای تو، جون ما به فدای تو، آقاجون
امشب تا صبح که ببارم / آروم میشه دل زارم
بازم واسه حرم تو / دلتنگم و بی قرارم، بی قرارم، بی قرارم
خدایی غربتش - عجیبه سامرا
دلم خونه - برا داغ - غریب سامرا ٢

 

قامتش دیگه خم شده، طاقتش دیگه کم شده، همدمش آه و غم شده، واویلا
سیر شد از روزگارشو، اومده شب تارشو، میسوزه دل زارشو، واویلا
میذاره زهر اثرش رو / میسوزونه جگرش رو
بیشتر از این میسوزونه / درد و داغش پسرش رو، پسرش رو، پسرش رو
عزا دارش شدن - همه ارض و سما
دلم خونه - برا داغ - غریب سامرا
خدایی غربتش - عجیبه سامرا ...

 

یادشه غم و دردشو، میگذره شب سردشو، بی صدا گریه کردشو، خزون شد
افتاده یاد کربلا، سرهای روی نیزه ها، قدشم یهو بی هوا، کمون شد
افتاده باز یاد معجر / یاد سقا یاد اکبر
دلخون میشه تا میبینه / طفلی رو که میشه پرپر، جلو مادر، جلو مادر
با اینکه روضمون - میره کرببلا
دلم خونه - برا داغ - غریب سامرا
خدایی غربتش - عجیبه سامرا ...

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]