حسین الشهید شهادت شور ديگه فرصتى ندارم(وداع با ماه عزا)رضا تاجیک

شايد امسال سالِ / آخر من باشه
شايد كى مى دونه
شايد اين اشكا هم / آخرين باره كه
توو چشام مهمونه
اينو ميگم به خودم - ديگه فرصتى ندارم
شايد آخرين دفعه است كه - اسم اربابو ميارم ۲
نبودم من
آقا نوكر خوبى برات
حلالم كن
نشده وجودم به فدات
حسین جانم
بى قرارتم اربابم
به خدا كه بى تو بى كسم / منو دريابم
حسين جانم ...

 

نوكريت يک عمره / براى اين عاشق
خيلى شيرين بوده
هر كارى از دستم / بر میومد كردم
وسع من اين بوده
كم نذاشتم به خدا - تو پناه خستگيمى
آقا اولويتِ ا-ول توی زندگيمى ۲
منو عشقت
منو چتر حمايت تو
توو اين ظلمت
منو نور هدايت تو
حسین جانم
تو همون آقايى كه ميخوام
ما يتيم توايم به خدا / يا اباالايتام
حسين جانم ...


 

متن سبک اصلی:

جلوى آيينه / خودمو مى بينم
خيلى تغيير كردم
جدى جدى بين / روضه هاى تو
خودمو پير كردم
باور من اينه كه - هميشه توو زندگيمى
من عوض شدم ولى - تو حسين بچگيمى ۲
حواست هست
به موهاى سفيد سرم
چقدر امسال
از گذشته شكسته سرم
حواست هست
نوكرت داره پير ميشه
بخرم ببرم به حرم / داره دير ميشه
دوست دارم ...

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]