حسن المجتبی شهادت زمزمه بعد از اون کوچه هامهدی نظری

روزای آخره / حالم بدتر شده
خیلی بیشتر دلم / تنگ مادر شده
کابوس کوچه ها / آخر شد قاتلم
کاری نکردمو / عقده شد توو دلم
از حال بد بدم میاد
من از لگد بدم میاد
از اونیکه مادرمو
با سیلی زد بدم میاد

 

عمر من بعد از اون / کوچه ها بد گذشت
بغض چند ساله مو / می ریزم بین تشت
روضه ی کوچه رو / یک عمره از برم
پاشو گذاشت روی / پهلوی مادرم
وقتی که در آتیش گرفت
جون حیدر آتیش گرفت
دیدم که بین شعله ها
موی مادر آتیش گرفت

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]