حسین الشهید اربعین شور ، زمینه اى شاه كرماصغر چرمی

ممنون توام ، اى شاه كرم / سايت نشه كم ، از روى سرم
ممنونم قبول ، كردى كه بازم / امسالم بيام ، پياده تا حرم
تو عشق منى ، جونم به فدات / امسالم دادى ، بم برگ برات
كى مى دونه كه ، اين مسير تو / داره واسه ما ، كلى بركات
دل كرده هوات ، اباعبدالله
جونم به فدات ، اباعبدالله
تو عشق منى ، اباعبدالله 2

 

مى ره تا بهشت ، راه كربلا / بال جبرئيل ، فرش زائرا
تحويلم نگير ، من كيم آقا !؟ / وقتى كه مى شه ، زائرت خدا
دست خاليمو ، من رو ميكنم / كوچه ى دلو ، جارو مى كنم
من حسين حسين ، مى گم توو مسير / اين فضا رو باز ، خوشبو ميكنم
دل كرده هوات ، اباعبدالله
قربون نيگات ، اباعبدالله
تو عشق منى ، اباعبدالله 2

 

داريم همگى ، از لطف خدا / اين برات و از ، مشهدالرضا
شكر حق كه توو ، جمع عاشقا / از نجف مى ريم ، تا به كربلا
ممنون توام ، ثامن الحجج / قبله ى دلم  ، شد سمت تو كج
فرمودى خدا ، گفته بنويسن / هر قدم برام ، صد عمره و حج
دل كرده هوات ، اباعبدالله
قربون نيگات ، اباعبدالله
تو عشق منى ابا عبدالله 2

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]