رقیه سادات شهادت زمزمه منو بردن با حرملهمهدی نظری

بابا رفتی منو / بردن با حرمله
پاهای کوچیکم / پرشد از آبله
موهای سوخته مو / شونه زد دست زجر
از رو نیزه ببین / دستامو بسته زجر
از هرچی پست بدم ‌میاد
از مرد مست بدم ‌میاد
از اونی که سر تو رو
رو نیزه بست بدم‌ میاد
آه یارالی یارالی یارالی 3

 

بابایی مثل تو / زخمه ابروی من
توو مشت زجر پست / جامونده موی من
چیزی از دخترت / نمونده غیر آه
توو هر کوچه کتک / میخوردم بی گناه
چشمام شد تار منو زدن
صدهزار بار منو زدن
پیش چشمای دخترا
سر بازار منو زدن
آه یارالی یارالی یارالی 3

 

میخوای انجام بدم / واسه ت کار ثواب
با اشکام می شورم / از موی تو شراب
از دست روزگار / خیلی قلبم پره
دیگه گوشواره به / دردم نمی خوره
بسه بابا منو ببر
جون زهرا منو ببر
از بس توو کوچه افتادم
زیر پاها منو ببر
آه یارالی یارالی یارالی 3

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]